Perlator – zamena i čišćenje

Jedan od potrošnih elemenata svake slavine je perlator ili aerator koji ima zadatak da zaustavi nečistoću i smanji protok vode na slavini. To je deo koji je zavrnut na mestu…

Nastavak »