Zamena virble i mešača na slavini

Sigurno vam se desilo da slavina počne da kaplje.To znači da je došlo do kvara virble ili mešača u slavini. Obično za taj problem ljudi zovu vodoinstalatera, a taj problem možete i sami rešiti. Od alata je potreban šrafciger i klješta.

Ono što prvo morate da uradite je da onemogućite dotok vode iz instalacije tako što ćete zavrnuti ventil. Ako je u pitanju protočni bojler, zavrnite jedan ventil.U slučaju da topla voda dolazi iz velikog bojlera iz kupatila, zavrnite dva ventila. Nakon toga proveriti da li još ima vode u instalaciji.

Zamena keramičke virble

Skunuti plastični obeleživač sa rukohvata ( plavi ili crveni). Ispod obeleživača se nalazi šraf koji treba odvrnuti šrafcigerom

Nakon odvrtanja skinuti rukohvat tako što ćete ga povući ka sebi.

Klještima odvrnite staru virblu i izvadite je iz tela slavine.

Potrebno je da virbla bude odgovarajuća, jer ih ima više vrsta na tržištu.

Stavite novu odgovarajuću virblu.
Kod virble sa plastičnim telom pre umetanja proverite da li je plavi zavrtanj odvrnut do kraja. Ako nije, gumica neće moći da legne u telo česme.
Zategnite virblu klještima, ali budite pažljivi kod virble sa plastičnim telom da ne dodje do pucanja. Kod virbli sa metalnim telom kao sa slike to nije problem.

Vratite ostale delove na svoje mesto i vaša slavina će ponovo biti u funkciji.

Zamena mešača na jednoručnoj slavini

U predhodnom tekstu pokazali smo vam kako da zamenite virblu na slavini.
Sada ćemo vam objasniti kako da kod jednoručne slavine zamenite mešač ( kartušu ).

Postupak je sličan. Prvo morate zatvoriti dovod vode i proveriti da li ima još vode u instalaciji.

Šrafcigerom skinuti plastični obeleživač, kao na slici. Ispod obeleživača se u unutrašnjosti nalazi šraf koji treba odvrnuti i samim tim osloboditi ručicu.

Odvrnuti ukrasnu kapu, pa klještima odvrnuti rozetnu.

Nakon toga izvaditi mešač i staviti novi.

Vratiti obrmutim redom sve delove koje ste skinuli.

Mešači na tržištu mogu biti uglavnom u dve dimenzije ( fi 35 i fi 40)

Nadamo se da su vam ovi saveti bili korisni.

Napomena:
Ne predlažemo nikome da se upušta u izvodjenje bilo kakvih radova za koje nema dovoljno znanja i iskustva jer u suprotnom može dovesti u opasnost svoj ili tudi život i zdravlje. Nestručnim izvodjenjem radova može se pričiniti i znatna materijalna šteta. Najbolje je da ove projekte shvatite kao informativne, a da konkretan rad prepustite kvalifikovanim servisima ili drugim profesionalcima u odredjenoj oblasti. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost.